O mentoringu


Co je to mentoring

Mentoring je strukturovaný proces osobního vedení a profesionální podpory, kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti mentorovanému. Mentor tak působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a pomáhá klientovi rychleji, ve srovnání se situací, kdy se mentorovaný snaží nalézt řešení sám, a se sníženým rizikem chyby nalézt správný postup či řešení.

Pro koho je mentoring určen

 • Střední a top management firem
 • Expertní pozice

Ve kterých oblastech poskytuji osobní nebo skupinový mentoring:

 • Liniové a projektové řízení
  • Řízení společnosti ve vazbě na projekty
   • Společné a odlišné prvky liniového a projektového řízení
   • Základní právní aspekty profesionálního manažerského přístupu (péče řádného hospodáře)
   • Mitigace rizik různých forem dodávek IT projektů
   • Řešení konfliktů mezi liniovým a projektovým managementem
   • Na co vše je potřeba myslet v přípravné fázi projektu
  • Budování a udržení efektivity týmu
   • Dynamika týmu
   • Techniky týmové spolupráce
   • Způsoby formalizace týmové spolupráce
   • Jak poznáme, že se dostatečně staráme o svůj tým
   • Zadávání, průběžná kontrola a přebírání úkolů; vnitrotýmové informační toky
   • Budování týmového (sebe)vědomí; týmová identita
  • Projektové řízení v organizaci
   • Struktury řízení organizace a projektů
   • Správný přístup liniového managementu k projektovému a naopak
 • Manažerský mentoring (pro liniové i projektové řízení)
  • Co pomáhá být lepším manažerem
   • Vlastnosti manažerů a leaderů potřebné pro efektivní budování a vedení týmů
   • Návyky, které podstatně zvyšují pravděpodobnost, že manažer ve své roli neselže
   • Co mi (a okolí) přináší pozitivní náhled na život
   • Které vlastnosti a dovednosti je vhodné rozvíjet (u sebe i u ostatních)
   • Motivace a demotivace (manažer sebe sama)
   • Time-management
  • Důvody selhání manažerů
   • Časté chyby manažerů, vlastnosti a návyky vedoucí k selhávání
   • Dopady manažerských chyb a selhání na firmy a týmy
   • Jak se chyb vystříhat a co „nikdy“ nedělat …
  • Odborný rozvoj a osobní růst manažerů
   • Chyby v osobním rozvoji manažerů
   • Způsoby urychlování osobního růstu a dovedností
   • Jak poznáme, že se dostatečně staráme o svůj tým
  • Dobré nápady nestačí, je potřeba je (efektivně) implementovat
   • Praktické tipy pro rozhodovací a řídící procesy
   • Motivace a demotivace členů týmu
   • Nové přístupy v řízení týmů a společností
   • Zpětná vazba (jak a kdy ano, jak a kdy ne)
   • Řešení konfliktů při liniovém řízení
   • Co a jak (ne)delegovat
   • Nástroje efektivní kontroly
   • Jak pracovat s eskalací
   • Prioritizační techniky
   • Formy koordinace aktivit
   • Práce s riziky a předcházení konfliktů
   • Definování a realizace strategií
   • Prezentace výstupů
  • Není týmu bez porady, ale může být porady bez čekání a zdržení
   • Typy porad
   • Jak se vyhnout neefektivním poradám
   • Význam neformální a formální týmové komunikace – kdy a proč a jakou formu volit
   • Normy a pravidla chování, spolupráce, komunikace … – základ efektivního týmu
  • Nerozhodnout bývá horší než chybné rozhodnutí
   • Nástroje podpory rozhodování
   • Argumentace rozhodnutí
   • Vhodné formy formalizace a dokumentace rozhodování
   • Řízení příležitostí a rizik
   • Právní aspekty související s rozhodováním