O koučování


Co je to koučink?

Neexistuje žádný univerzálně platný způsob koučinku. To, co považuji pro mé klienty za nejdůležitější, je následující:

Koučování je procesem:

 • Vašeho objevování a vytvářeních nových příležitostí, řešení, možností a oblastí, kde má smysl efektivně investovat Váš čas
 • vytváření inspirativního prostředí, kde se Vám bude dobře přemýšlet
 • založeným na vzájemné spolupráci kouče a koučovaného
 • nalézání praktických a měřitelných kroků a aktivit, které Vám pomohou k dosažení Vašich cílů
 • zajištujícím 100% diskrétnost pro koučovaného

Pro koho je koučink zejména vhodný:

 • pro všechny, kteří se chtějí dále rozvíjet a nechtějí žít pouze z toho, čeho již dosáhli
 • pro ty, jež si vytýčili nějaký cíl mimo jejich obvyklou rutinu a hledají podporu a spojence pro jeho dosažení
 • pro ty, kteří rádi efektivně investují svou energii

Jak Vám může koučink pomoci?

Koučováním lze efektivně:

 • stanovit, které činnosti a aktivity je potřeba realizovat, abyste (Vy sami a efektivněji) dosáhli Vašich cílů
 • identifkovat nové možností a nová řešení
 • zjistit, jaké dovednosti, znalosti, postupy nebo strategie je, pro dosažení těchto cílů, vhodné doplnit
 • uvědomit si lépe Vaše silné stránky, vnitřní energii a talent
 • pomoci Vašemu dalšímu rozvoji
 • posílit schopnost určit, co je významné a co nikoliv
 • objevovat nové možnosti a jiné úhly pohledu
 • identifikovat faktory, které ovlivňují Vaši motivaci a spokojenost
 • popsat, jak i po skončení koučinku si sami můžete dále vytvářet podmínky pro růst